top of page

Visie

Het is mijn diepste overtuiging dat ‘human capital’ één van de belangrijkste pijlers van een organisatie is. Meer dan ooit is goed in je vel zitten en blijven van cruciaal belang om te kunnen beantwoorden aan de verwachtingen van het bedrijfsleven, de maatschappij en je eigen persoonlijke ambities en privéverlangens.

Noarlunga Zuid-Australië
Reizend
Vuurtoren

Het ziekteverzuim door stress en burn-out neemt toe. Stressmanagement en burn-outpreventie zijn essentieel. De impact van stress is namelijk ingrijpend zowel voor de persoon als voor zijn omgeving en verdient de volste aandacht. Het ontwikkelen van de juiste copingvaardigheden in een passende en inspirerende omgeving is uiterst belangrijk.

Iedereen wordt in zijn leven geconfronteerd met keerpunten in zijn werkleven. Steunend op mijn eigen ervaring en opleiding wil ik veerkrachtige werknemers helpen ontwikkelen om mentaal weerbaar en vitaal te zijn en blijven. Ik wil mensen begeleiden om hun drijfveren, de nodige voorwaarden om goed te functioneren en hun talenten en sterktes te bepalen en er naar te handelen.

Daarnaast wil ik bedrijven en organisaties adviseren om gepast om te gaan met overmatige werkdruk en om stress gerelateerde afwezigheid te voorkomen. Ambitie en productiviteit gaan hand in hand met goed in je vel zitten.

bottom of page