top of page

Begeleiden van cultuurveranderingen

Wanneer bedrijven een volgende stap willen zetten in hun ontwikkeling, kom je vaak bij de nood om de cultuur  te laten evolueren. De huidige 'manier van doen' is niet meer de juiste. Problemen met welzijn op het werk, motivatie, zingeving, communicatie, samenwerking resulteren vaak uit een cultuur die niet meer of onvoldoende efficiënt is. Ofwel ga je als werknemer mee in de bestaande cultuur of je verlaat het bedrijf.

Verandering

Cultuur is diep verankerd in een bedrijf. Het gaat om waarden, geplogenheden, aannames, gewoontes in het dagelijks omgaan met elkaar, de manier van communiceren. Het vraagt tijd om de bestaande cultuur en de geest waarin zaken gedaan worden, te veranderen naar wat de markt op vandaag nodig heeft. Zonder geloof en engagement van topmanagement en alle medewerkers  lukt het niet. Je verandert cultuur aan de hand van het bedrijfsklimaat. Dit kan je sneller beïnvloeden en is tastbaarder. Hier spreek je over regels, normen, procedures en gedrag dat al dan niet beloond wordt. De stijl van leidinggeven bepaalt in belangrijke mate het klimaat. 

In mijn 30 jaar managementervaring heb ik van nabij cultuurverandering meegemaakt en mee vorm gegeven bij zowel Douwe Egberts, Henkel en Alpro. Mijn coaching ervaring van de voorbije jaren heeft mijn inzicht in deze materie verder uitgebouwd. Een ruime ervaring en passie om in deze materie bedrijven en mensen doelmatig te begeleiden. 

bottom of page