top of page

Future-proof je organisatie

“Na de scan zagen we wat er goed en minder goed liep op de vloer. De stoorelementen zijn er nu uit. Nu hebben we een groep die graag werkt en bovendien veel efficiënter werkt.​ Onze organisatie is in een jaar tijd heel positief gekanteld sinds de resultaten van de scan. Deze heeft ons, samen met het advies, geholpen om de pijnpunten naar boven te brengen en om focus te leggen op de juiste dingen aanpakken." - Tineke Declercq, HR manager Vileroy & Boch Roeselare

De toekomst

Na mijn uitvallen heb ik mij tot doel gesteld me volop in te zetten voor een betere balans tussen productiviteit en welzijn op het werk. Dit doe ik door individuele coaching en door het begeleiden van bedrijven en organisaties in het vinden van deze juiste balans. We moeten er samen voor zorgen dat medewerkers in staat zijn om gezond, gemotiveerd en productief aan de slag te blijven, nu en in de toekomst. Werkbaar werk dient op bedrijfsniveau opgepakt en geleefd te worden.

Medewerkers moeten zich verbonden voelen met de bedrijfscultuur en met hun collega’s. Werken in een gunstige psychosociale werkomgeving zorgt voor een beter mentaal welzijn en vermindert de kans om vroegtijdig uit de arbeidsmarkt te stappen. Werk is een belangrijke factor voor stress gerelateerde klachten. Terzelfdertijd ligt hier ook een ideale mogelijkheid om preventief te werken. Veel erkende ‘Top Employer’ bedrijven bedrijven leveren op vandaag al heel wat inspanningen om het mentale welzijn van medewerkers te versterken.

Ik richt mij hiervoor tot CEO’s en HR verantwoordelijken die geloven dat:

o   Balans tussen productiviteit en het welzijn van medewerkers vereist is om succesvol te blijven in de markt
o   Ambitieuze doelstellingen gemotiveerde sterke medewerkers aantrekken die veerkrachtig dienen te blijven

Wanneer de top van het bedrijf er niet achter staat, blijft het een druppel op een hete plaat.

Hiervoor kan ik rekenen op een rijk onderbouwde aanpak en de samenwerking met ervaren en gepassioneerde collega’s. Meer uitleg over het team, ons aanbod en onze aanpak en DNA vind je op www.houseofvitality.be

bottom of page